MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

SANTRAUKA     Miškotvarkos projektas parengtas panaudojant 2004 metų valstybinės miškų inventorizacijos duomenis . pagal jį bus tvarkomi , naudojami ir atkuriami Raseinių urėdijos miškai.   Miškų inventorizacija atlikta visų nuosavybės formų miškuose, naudojant aerofotografavimo medžiagą , vadovaujantis Lietuvos miškotvarkos taisyklėmis, I miškotvarkos pasitarimo protokolu. Inventorizacijos metu nustatytos taksacinių sklypų ribos pagal funkcinę paskirtį, augavietes, medynų rodiklius (amžių, rūšinę sudėtį, skalsumą ir kt.), o taip pat atliktas ūkinės veiklos įvertinimas (ugdymo kirtimų kokybė, želdinių būklė ir kokybė).     Inventorizacijos duomenys sudaro Miškų informacinės sistemos pagrindąSvarbiausi miškų urėdijos tikslai yra: miško išteklių išsaugojimas, vadovaujantis visuotinai pripažintais tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, racionalus , tolygus ir nepertraukiamas  miško išteklių naudojimas bei miškų produktyvumo didinimas ir auginamos medienos kokybės gerinimas, miškų ekosistemų tvarumo užtikrinimas, miškų naudojimo rekreacinėms reikmėms intensyvinimas ir kt.     Panaudojus miškų inventorizacijos duomenis , miškų urėdijos valdomiems miškams parengtas vidinės miškotvarkos projektas. Miškotvarkos projekto turinį sudaro: aiškinamasis raštas, taksoraštis (visų inventorizuotų sklypų aprašymai), suvestiniai miškų inventorizacijos duomenys, miško ūkinių priemonių projektavimo žiniaraščiai ir kartografinė medžiaga – miškų žemėlapiai M 1:10000, medynų planai ir kiti teminiai planai M 1:20000, apžvalginiai žemėlapiai M 1:50000. Kartografinė medžiaga ir taksorasčiai apima visų nuosavybės formų miškus, kuriuose atlikta valstybinė  miškų inventorizacija. Visa parengta miškotvarkos medžiaga yra urėdijoje ir girininkijose. Privačių miškų, miškų skirtų nuosavybės teisių atkūrimui ir kitų miško valdytojų ir naudotojų miškų inventorizacijos suvestiniai duomenys yra Aplinkos ministerijos miškų departamente, aplinkos apsaugos inspekcijoje ir Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje. Privačioms miško valdoms miškotvarkos projektai sudaromi pagal savininkų užsakymus.

MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų