PROFESINĖ SĄJUNGA

VĮ Raseinių miškų urėdijos profesinė sąjunga – Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos narė. Priklauso Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai. Nuo 2004 m. gegužės 1 d. urėdijos dirbantieji 100% yra profesinės sąjungos nariais. Urėdijoje dirba 58 darbuotojai, profsąjungos narių yra 65. Organizacijos nariais gali likti išėję į pensiją urėdijos darbuotojai. 8 buvę darbuotojai šia […]

VADOVAI

Miškų urėdas Antanas Kilčauskas       Antanas Kilčauskas gimė 1950 m. Raseinių rajone, Liauberiškės kaime. Mokėsi Ginčaičių aštuonmetėje mokykloje ir Raseinių I -oje vidurinėje mokykloje. 1973 m. baigė LŽŪA ir gavo paskyrimą dirbti LMŪMT institute, bet po 3 mėnesių pašauktas į karinę tarnybą ir ją užbaigęs, mokslinės karjeros atsisakė ir grįžo į gimtojo krašto Raseinių miško pramonės […]

SKELBIMAI IR PASLAUGOS

Informacija apie valstybės įmonės Raseinių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto tikslinimą     Nuo šių metų balandžio 18 d. visuomenei pristatomas patikslintas VĮ Raseinių miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projektas. Planavimo organizatorius – VĮ Raseinių miškų urėdija, Norgėlų k., LT-60190 Raseinių r. sav., tel. (8 – 428) 71300, faksas (8 – 428) 71305, el. p. info@rasuredija.lt, interneto svetainė: www.rasuredija.lt. […]

MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS

Valstybinė įmonė Raseinių miškų urėdija ir Danijos bendrovė NEPCon, įgaliotas Smart Wood programos atstovas Baltijos šalyse, 2003 metų spalio mėnesį pasirašė sutartį dėl Raseinių miškų urėdijos turto patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybinių miškų sertifikavimo pagal Miškų valdymo tarnybos (FSC) miškų sertifikavimo sistemą.       Sertifikavimas naudingas visiems – miškininkai vertina miškų valdymo atitikimą tarptautiniams tausojančios miškotvarkos […]

Naujienos

2009 m. balandžio 20 d. Šeštadienio rytą į talką gausiai rinkosi visų girininkijų darbuotojai ir jų talkininkai. Viduklės girininkijoje (Raseinių rajonas) girininkas Raimundas Juzikis vadovavo gausiam būriui talkininkų, kurie švarino Jūkainių mišką. Talkoje dalyvavo Prišmančių pagrindinės mokyklos jaunieji miško bičiuliai, Viduklės miestelio visuomenės atstovai, girininkijos darbuotojai.  Telkiant talkininkus, daug prisidėjo Viduklės miestelio bendruomenės pirmininkas A. […]

Miškų tvarkymas ir apsauga

Daugiausiai rūpesčių Raseinių miškų urėdijos miškininkams pridarė 1993 metų uraganas, suniokojęs didžiulius miškų plotus, ir po sausrų Lietuvos miškus užplūdusi kinivarpų invazija. 1994 – 1996 metais teko iškirsti 450 tūkst.ktm medienos. Labiausiai nuo kinivarpų nukentėjo prie Dubysos besidriekiantys brandūs apsauginiai miškai. Dabar – pats atkurtose kirtavietėse pasodintų želdinių ugdymo metas. Į tuos pačius želdinių plotus […]

Bendros žinios

Urėdijos miškuose vyrauja minkštųjų lapuočių medynai, kurie sudaro 60 proc. Daugiau kaip trečdalį visų medynų ploto (34 proc.) sudaro beržynai arba 58 proc. minkštųjų lapuočių medynų ploto. Šiems medynams būdinga vešli augmenija. Vienas labiausiai paplitusių medžių Lietuvoje – eglė. Derlinguose ir drėgnuose urėdijos miškuose kas trečias medis – eglė. Eglynai užima 30 proc. visų medynų ploto. Eglės – […]

Išskyrimas (inventorizacija)

Kertinės miško buveinės išskiriamos iš kitų miško sklypų pagal jų biologiškai vertingas savybes, pavyzdžiui: labai senus medžius, gausias stambias medienos liekanas arba pagal tam tikrus miško raidos pobūdžio nulemiamus požymius. Kertinių miško buveinių plotas nėra ribojamas; jos tik pažymi, kad tam tikra miško buveinė yra biologiškai vertinga. Kertinė miško buveinė gali būti tiek pavienis labai […]

Į viršų