PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS

Sodmenų ir dekoratyvinių augalų kainos 2011 metais.Dėl padarytų miškui pažeidimų apskaitos
      Vadovaujantis generalinio miškų urėdo 2003 metų gtruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-251 „Dėl abiotinių veiksnių, miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pažeidimų miškui apskaitos“ (Žin., 2004, Nr. 38-1264; 2008, Nr. 5-203) patvirtintame Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašu, prašome privačių miškų savininkus pastebėjusius savo valdose abiotinių veiksnių pažeidimus, tame tarpe ir vėjovartas bei vėjolaužas, per penkias kalendorines dienas informuoti girininkiją, kurios teritorijoje yra jūsų miško valda. Girininkas jųsų pastebėtus pažeidimus užfiksuoja Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui registracijos žurnale. Tai yra svarbu tiems miškų savininkams, kurie norės siekti ES paramos stichinių nelaimių pažeistų miškų atkūrimui, kadangi remiantis įrašais bus išduodamos pažymos dėl stchinės nelaimės pažeisto ploto nustatymo fakto. Miško savininkai ES paramos gali tikėtis, kai ne mažesniame kaip 0,5 ha miško plote audra išlaužė arba išvertė ne mažiau kaip pusę medžių.     Privačių miškų savininkai konsultuojami jiems rūpimais klausimais kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. prašome kreiptis į artimiausią girininkiją arba miškų urėdija. Telefonas pasiteirauti (8 428) 71302.                                                                 Patvirtinta                                                                 VĮ Raseinių miškų urėdo                                                                 2010-04-01 įsakymu Nr. V-31 
PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

Eil.Nr.Paslaugų įkainiaiMato vnt.Vnt.kaina Lt be PVMPVM21 %Suma Lt su PVM
1.Miško želdinimo projekto parengimasha80,0016,8096,80
2.Dirvos paruošimasha400,0084,00484,00
3.Dirvos ruošimo technikos nuvykimas į darbo vietąkm2,500,533,03
4.Sodmenų sodinimast.vnt160,0033,60193,60
5.Želdinių, žėlinių pildymast.vnt170,0035,70205,70
6.Želdinių apsauga nuo žvėrių repelentais (darbas)t.vnt41,008,6149,61
7.Sodmenų apsauga individualiomis apsaugomis (darbas)t.vnt2,500,533,03
8.Sodmenų transportavimaskm2,500,533,03
9.Jaunuolynų ugdymasha500,00105,00605,00

                  Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimo

       Informuojame, kad LR aplinkos ministro 2010 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-859 “Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 “Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų” pakeitimo” (Žin., 2010, 124-6336) pakeisti miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (nurodyti reikalavimai miško želdinių ir žėlinių rūšinės sudėties parinkimui, patikslintas galimas spygliuočių bei hibridinių drebulių želdinių tankis įveisiant mišką, pakeistos miško želdinimo ir žėlimo projekto valstybinėje bei privačioje žemėje formos ir kt.).

    Prašome miško savininkus rengiant projektus ES paramai gauti vadovautis naujai įsigaliojusiais Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimais.

                    Dėl paraiškų surinkimo 2011 metais

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1129 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2011 metais grafiko patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 156-7948) nustatyti paraiškų surinkimo terminai:

1)  pagal priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ yra nuo 2011 m. kovo 7 d. iki 2011 m. balandžio 29 d.;

2)    pagal   priemonę   „Miškininkystės   potencialo   atkūrimas   ir   prevencinių   priemonių įdiegimas“ yra nuo 2011 m. sausio 31 d. iki 2011 m. kovo 25 d.;

3)  pagal priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose yra nuo 2011 m. gegužės 2 d. iki 2011 m. liepos 1 d.;

4)   pagal priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Miškų infrastruktūros gerinimas“ yra nuo 2011 m. kovo 1 d. iki 2011 m. balandžio
29 d.

PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Į viršų