MIŠKŲ SERTIFIKAVIMAS

 Valstybinė įmonė Raseinių miškų urėdija ir Danijos bendrovė NEPCon, įgaliotas Rainforest Alliance atstovas Europoje, 2003 metų spalio mėnesį pasirašė sutartį dėl Raseinių miškų urėdijos turto patikėjimo teise valdomų ir naudojamų valstybinių miškų sertifikavimo pagal  Forest Stewardship Council ® (FSC ®) miškų sertifikavimo sistemą.       Sertifikavimas naudingas visiems – miškininkai vertina miškų valdymo atitikimą tarptautiniams tausojančios miškotvarkos kriterijams, o medienos pirkėjai jį […]

Jaunieji miško bičiuliai

JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ VEIKLA       Po Nepriklausomybės paskelbimo Jaunųjų miško bičiulių veikla Raseinių miškų urėdijoje prasidėjo 1992 m., Ariogalos vidurinėje mokykloje įkūrus miško bičiulių būrelį, kuriam vadovavo tuometinis Ariogalos girininkijos girininkas Aloyzas Kaltenis, vėliau mokytoja K. Mačianskienė bei miškininkas D.Gustas.        Kiekvienas būrelis mini tradicines šventes: Paukščių palydas, Pasaulinę gyvūnų dieną, Medelių puošimo šventę, Kalėdų eglutę miške, Paukščių […]

SAUGOMOS TERITORIJOS

Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, didelės aplinkosauginės vertės miškus, užtikrinti kraštovaiždžio ekologinę pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti salygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes).     Saugomų teritorijų apskaitą, […]

VALSTYBĖS ĮMONĖS RASEINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSTATAI

Bendroji dalis 1. Valstybės įmonės miškų urėdijos pavadinimas – Valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija (toliau – MU).2. MU buveinė: Norgėlų kaimas, Raseinių rajonas.3. MU yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą MU įstatuose numatytą veiklą. MU kompleksinė miškų […]

Privačių miškų savininkams

Sodmenų ir dekoratyvinių augalų kainos 2018 metais. Sodmenų kiekiai pardavimui 2018 metais.Dėl padarytų miškui pažeidimų apskaitos      Vadovaujantis Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2003 metų gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-251 ir generalinio miškų urėdo 2007m. gruodžio 12d. įsakymu Nr. 1B-300 redakcija „Dėl abiotinių veiksnių, miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pažeidimų miškui apskaitos“ […]

VALSTYBĖS ĮMONĖS RASEINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ĮSTATAI

Bendroji dalis 1. Valstybės įmonės miškų urėdijos pavadinimas – Valstybės įmonė Raseinių miškų urėdija (toliau – MU).2. MU buveinė: Norgėlų kaimas, Raseinių rajonas.3. MU yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą MU įstatuose numatytą veiklą. MU kompleksinė miškų […]

MEDŽIOKLĖ

 Medžioklė – tai socialinės veiklos sritis, kuria siekiama gauti medžioklės produkciją, saugoti, gausinti ir veisti gyvūnus, tenkinti poilsio gamtoje ir kitus poreikius.     Profesionalios medžioklės plotų paskirtis – medžiojamųjų gyvūnų gausinimas, gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimas ir apsauga, medžioklės tradicijų puoselėjimas bei medžioklės turizmo plėtojimas.    VĮ Raseinių miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotai 5160 ha (iš jų 1554 […]

MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS

SANTRAUKA     Miškotvarkos projektas parengtas panaudojant 2004 metų valstybinės miškų inventorizacijos duomenis . pagal jį bus tvarkomi , naudojami ir atkuriami Raseinių urėdijos miškai.   Miškų inventorizacija atlikta visų nuosavybės formų miškuose, naudojant aerofotografavimo medžiagą , vadovaujantis Lietuvos miškotvarkos taisyklėmis, I miškotvarkos pasitarimo protokolu. Inventorizacijos metu nustatytos taksacinių sklypų ribos pagal funkcinę paskirtį, augavietes, medynų rodiklius (amžių, rūšinę sudėtį, […]

ISTORINĖ APŽVALGA

Vakarinėje Lietuvos dalyje nuo neatmenamų laikų plyti Raseinių kraštas. Čia, kaip ir visoje Žemaitijoje, lygumose, ant kalvų ir  jų papėdėse, tarpukalnių įdubose ir upių terasose ošia žaliaskariais, baltaliemeniais ir skėstašakiais medžiais pasidabinę miškai.    Kad miškas ir toliau saugotu savo neįkainojamus lobius, jį taip pat būtina saugoti. Dėl to 1918 metų pabaigoje, iš vokiečių okupacinės  valdžios perėmus miškus, buvo […]

PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS

Sodmenų ir dekoratyvinių augalų kainos 2011 metais.Dėl padarytų miškui pažeidimų apskaitos      Vadovaujantis generalinio miškų urėdo 2003 metų gtruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1B-251 „Dėl abiotinių veiksnių, miško ligų, vabzdžių ir žvėrių padarytų pažeidimų miškui apskaitos“ (Žin., 2004, Nr. 38-1264; 2008, Nr. 5-203) patvirtintame Abiotinių veiksnių, ligų, vabzdžių ir gyvūnų padarytų pažeidimų miškui apskaitos tvarkos aprašu, […]

Į viršų